TitleThe Pattern of Mu Rhythm Modulation During Emotional Destination Memory: Comparison Between Mild Cognitive Impairment Patients and Healthy Controls
Publication TypeJournal Article
AuthorsIliadou, Paraskevi, Kladi Anastasia, Frantzidis Christos A., Gilou Sotiria, Tepelena Ioanna, Gialaouzidis Moses, Papaliagkas Vasileios, Nigdelis Vasilis, Nday Christiane M., Kiosseoglou Grigorios, Papantoniou Georgia, Bamidis Panagiotis, Tsolaki Magda, and Moraitou Despina