Found 1 results
Filters: Author is Dias, Sofia  [Clear All Filters]
2020
Innovative interventions for Parkinson's disease patients using iPrognosis games, Dias, Sofia, Ioakeimidis Ioannis, Dimitropoulos Kosmas, Grammatikopoulou Athina, Grammalidis Nikos, Diniz é A., Zilidou Vasiliki, Savvidis Theodore, Kostantinidis Evdokimos I., Bamidis P. D., et al. , PETRA '20: The 13th PErvasive Technologies Related to Assistive Environments ConferenceProceedings of the 13th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Corfu GreeceNew York, NY, USA, (2020)