Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

(περίοδος: Δεκέμβριος 2018)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο Πρόγραμμα της Πρακτικής άσκησης, το οποίο δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριοποίηση. Το Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης των Φοιτητών χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού μέσω του Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»  και έχει ενταχθεί ως επιλεγόμενο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (Ε' - ΣΤ' Εξάμηνο). Οι φοιτητές που θέλουν να συμμετέχουν, θα μπορούν να το δηλώσουν στη Γραμματεία ως επιλεγόμενο μάθημα για το Χειμερινό Εξάμηνο.Με την επιτυχή παρακολούθησή του, οι φοιτητές θα έχουν αποκομίσει 2 ECTS. 

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να απασχοληθούν για ένα μήνα(Δεκέμβριος)σε διάφορους φορείς όπως π.χ. Φαρμακευτικές εταιρείες, Εταιρείες στατιστικών υπηρεσιών υγείας, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις βϊοιατρικής τεχνολογίας και ανάπτυξης συστημάτων υγείας, Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ινστιτούτα Κοινωνικής & Προληπτικής Ιατρικής/τηλε-ιατρικής, Ερευνητικά Κέντρα, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης – AμεA), Γηροκομεία, Συλλόγους ασθενών κ.α.. Θα επιλεγούν δέκα (10) φοιτητές για την περίοδο του Δεκεμβρίου σύμφωνα με τα κριτήρια που υπάρχουν αναρτημένα στο : http://elearning.med.auth.gr/mod/resource/view.php?id=3387.Για την συμμετοχή προβλέπεται μικρή αμοιβή στους φοιτητές που καθορίζεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". Πρόκειται δηλαδή για μια χρυσή ευκαιρία να ασκηθεί κανείς σε επαγγελματικό περιβάλλον αποκτώντας κατάλληλη εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα η ενασχόληση αυτή προσμετράται και ως επιλεγόμενο μάθημα. Και όλα αυτά με αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της Ιατρικής συντονίζει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη. Για επιπλέον απορίες, έχει οριστεί ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 10/10/2018 στις 16:30 στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. 

Πληροφορίες: 2310 - 999254