Η διεθνής επιστημονική κοινότητα των Εφαρμοσμένων νευροεπιστημών (Society of Applied Neuroscience, SAN, http://www.applied-neuroscience.org/) σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νευρολογίας του Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, διοργανώνει το συνέδριο SAN2016 (http://applied-neuroscience.org/san2016/) που θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 Οκτωβρίου, 2016 στο Grecotel Corfu Imperial Exclusive Resort, στην Κέρκυρα.

 

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, στρογγυλές τράπεζες, σε θέματα σχετικά με τα πεδία των εφαρμοσμένων νευροεπιστημών από διακεκριμένους ομιλητές.

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων, αλλά και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν μέσω διαδικτύου στο http://applied-neuroscience.org/san2016/index.php/registration-info. Η υποβολή των περιλήψεων για το SAN2016 γίνεται απευθείας στο Open Access περιοδικό Frontiers. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις των εισηγήσεών τους στο http://www.frontiersin.org/events/SAN2016_Meeting/3717

έως 20 Ιουνίου 2016.

 

Ελπίζουμε να σας δούμε στο SAN2016!

 

Για την οργανωτική επιτροπή

Παναγιώτης Μπαμίδης

Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ιστοσελίδα: http://applied-neuroscience.org/san2016/

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, 2016 έως Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, 2016

Χώρος:

Grecotel Corfu Imperial Exclusive Resort, Κέρκυρα

Οργάνωση συνεδρίου

Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Κοινότητα Εφαρμοσμένων νευροεπιστημών

Τμήμα Νευρολογίας του Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα των Εφαρμοσμένων νευροεπιστημών (Society of Applied Neuroscience, SAN, http://www.applied-neuroscience.org/) σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νευρολογίας του Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, διοργανώνει το συνέδριο SAN2016 (http://applied-neuroscience.org/san2016/) που θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 Οκτωβρίου, 2016 στο Grecotel Corfu Imperial Exclusive Resort, στην Κέρκυρα.

 

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις, προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, στρογγυλές τράπεζες, σε θέματα σχετικά με τα πεδία των εφαρμοσμένων νευροεπιστημών από διακεκριμένους ομιλητές.

 

Το συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων, αλλά και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν μέσω διαδικτύου στο http://applied-neuroscience.org/san2016/index.php/registration-info. Η υποβολή των περιλήψεων για το SAN2016 γίνεται απευθείας στο Open Access περιοδικό Frontiers. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις των εισηγήσεών τους στο http://www.frontiersin.org/events/SAN2016_Meeting/3717

έως 20 Ιουνίου 2016.

 

Ελπίζουμε να σας δούμε στο SAN2016!

 

Για την οργανωτική επιτροπή

Παναγιώτης Μπαμίδης

Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ιστοσελίδα: http://applied-neuroscience.org/san2016/

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, 2016 έως Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, 2016

Χώρος:

Grecotel Corfu Imperial Exclusive Resort, Κέρκυρα

Οργάνωση συνεδρίου

Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Κοινότητα Εφαρμοσμένων νευροεπιστημών

Τμήμα Νευρολογίας του Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences