ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2018-2019 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 
Ποιους αφορά:
Προπτυχιακούς φοιτητές/τριες 

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Πέµπτη 11/10/2018 στις 14:30 στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής.
 
Δηλώσεις Συμμετοχής:

Οι εγγραφές των φοιτητών για το Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019 του επιλεγόμενου μαθήματος «Ιατρική Εκπαίδευση» θα γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10344 (κλειδί εγγραφής “mededu2018”)
 

Πλεονεκτήματα: 
1. Ενασχόληση με σύγχρονα θέματα & τεχνολογίες – συμμετοχή στην ελληνική ομάδα Wikipedia/Wikimedia
2. Έκθεση & συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δυνατότητα συγγραφής εργασιών
3. Αξιολόγηση με εργασία/project, χωρίς τελικές εξετάσεις 
4. Παρακολούθηση ημερίδας & πιστοποιητικό – δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδα οργάνωσης διεθνούς συνεδρίου

Κάθε πότε θα γίνεται το μάθημα: 
Υπάρχει ευελιξία. Ημέρα/ώρα/είδος των μαθημάτων 
θα συζητηθούν στην πρώτη συνάντηση

 

Υπεύθυνος Μαθήματος
Παναγιώτης Μπαμίδης
Αναπλ. Καθηγητής Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση