Οι πολλαπλοί μέθοδοι εκπαιδεύσεως, τα εμβυθιστικά περιβάλλοντα, η πλούσια και ευέλικτη ανατροφοδότηση (οπτική και απτική) στη νευρο-αποκατάσταση έχουν δείξει την ικανότητα να προάγουν την νευρική πλαστικότητα και να προκαλούν μερική νευρολογική ανάκτηση στην παραπληγία ακόμη και μετά από χρόνια πλήρη βλάβη του νωτιαίου μυελού.

Subscribe to RSS - ESPA EDBM103