Α ΦΑΣΗ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ, 30 MHz - 3000 MHz ΣΤΑ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
medresearch1.med.auth.gr/emr

Β ΦΑΣΗ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η/Μ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΠΑΡΚΑ, ΚΕΡΑΙΕΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
medresearch1.med.auth.gr/spots

«ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 59/2013/ ΕΥΡΟΤΟΜ» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΠΘ 

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Αμφιθέατρο 31 Τμήμα Φυσικής, Σχολής Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ 

 

Pages