Η διεθνής επιστημονική κοινότητα των Εφαρμοσμένων νευροεπιστημών (Society of Applied Neuroscience, SAN, http://www.applied-neuroscience.org/) σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νευρολογίας του Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, διοργανώνει το συνέδριο SAN2016 (http://applied-neuroscience.org/san2016/) που θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 Οκτωβρίου, 2016 στο Grecotel Corfu Imperial Exclusive Resort, στην Κέρκ

The “Biomedical Technology/ Engineering and Living Labs” Workshop, was successfully organized by the Hellenic Society for Biomedical Technology (ELEVIT) and the Lab of Medical Physics, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH). The workshop took place at AUTH premises in Thessaloniki, Greece, on March 1st 2016.

The Workshop on Biomedical Technology/ Engineering and Living Labs is a workshop about the role of Living Labs in the Biomedical Technology/ Engineering domain. The power of living labs networks  for pan-European experiments and prototypes for new markets will be presented along with the need for such networks towards distributed pilots.

Live streaming will be available on Tuesday 1st March 2016, from 11:00 to 14:30 on this page.

 

Live streaming: Πατήστε στο εικονίδιο για εκκίνηση του live streaming.

The aim of this special issue is to bring together results stemming from research of education experts, medical teachers, medical informaticians and engineers, academics and health professionals in order to provide a contemporary snapshot of emerging themes when it comes to transforming and modernising medical curricula. Emphasis is placed upon how new methods of evolving pedagogies, such as scenario-based learning and problem based learning and virtual patients, may be used as vehicles to drive curricular changes in medical teaching institutions.

The ΄΄2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL)΄΄ was successfully completed on Saturday , 21/11/2015.

The Medical Physics Laboratory of the Aristotle University of Thessaloniki participated in the IMCL 2015, with the organisation of a Special Session called ΄΄Mobile Health Care and Training (MHCT)΄΄, chaired by Prof. Panagiotis Bamidis, where members of the Lab presented their research.

Recent advances in mobile technologies have acted as catalysts for significant developments in the sector of health care, affecting strongly health practice and services, patient and healthcare management and, of course, health training and education. There is nowadays an international trend to involve mobile devices and ubiquitous access to Internet in medical curricula and in continuing life-long medical learning, in health monitoring, in active and healthy aging, lifestyle and well being management.

Pages