Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα βρείτε στο πρώτο συνημμένο αρχείο.

Για να βρείτε σε ποιο τμήμα ανήκετε, ανατρέξτε στο δεύτερο συνημμένο αρχείο, στο οποίο φαίνεται κατά αύξοντα αριθμό ο ΑΕΜ και το τμήμα κάθε φοιτητή.

Συνημμένα θα βρείτε επίσης τις Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση που θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες δύο εβδομάδες (Γέφυρα Wheatstone-Ηλεκτρονικό Θερμόμετρο) και το αντίστοιχο φυλλάδιο φοιτητή/τριας, για να προετοιμαστείτε πριν έρθετε να πραγματοποιήσετε το εργαστήριο.

 

Από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας