Η πρώτη ανοικτή εκδήλωση Σχεδιασμού για την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας πραγματοποιείται την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018, Ξενοδοχείο Capsis, ώρα 9.00π.μ.-12.00μ.μ.

 

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην 1η ανοιχτή εκδήλωση Σχεδιασμού που διοργανώνει για το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο CAPTAIN. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο Capsis (Μοναστηρίου 16), την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, και ώρα 9π.μ.-12μ.μ. και απευθύνεται πρωτίστως σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και σε συγγενείς τους,  και σε φροντιστές υγείας που θα ήθελαν να συμμετάσχουν ως εθελοντές, για να συνδράμουν στο σχεδιασμό οικιών ανεξάρτητης διαβίωσης, με γνώμονα τις καθημερινές τους ανάγκες. Δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί, πέραν της ηλικίας, και δεν απαιτείται προεγγραφή.

 

Το CAPTAIN είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογίας, η οποία θα λειτουργήσει ως προσωπικός βοηθός για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν πλέον δυσκολίες στο να εκτελέσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ, που είναι και ο συντονιστής του έργου CAPTAIN, καλεί άτομα 60 ετών και άνω και τους φροντιστές τους, καθώς και ενδιαφερόμενους επαγγελματίες υγείας, για συμμετοχή. Πρωταρχικός στόχος της εκδήλωσης είναι η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην καθημερινή τους ζωή, καθώς και των μεθόδων που ακολουθούν για την επίλυση αυτών των προβλημάτων μέχρι σήμερα. Αυτό θα βοηθήσει την ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ να καταγράψει τις ανάγκες των ατόμων αυτών και να τις ενσωματώσει στο σχεδιασμό του μελλοντικού καινοτόμου συστήματος CAPTAIN.

Διαδικασία Σχεδιασμού

Το CAPTAIN προωθεί μια καινοτόμο φιλοσοφία σχεδίασης, δίνοντας πραγματικά έμφαση στους επωφελούμενους του έργου. Για το λόγο αυτό, όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησής του βασίζονται στη διαρκή συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στις δραστηριότητες σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμών του έργου. Ανάλογες ομάδες συνεργασίας και σχεδιασμού διοργανώνονται και σε άλλες χώρες, π.χ. Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος όπου έχουν προγραμματιστεί ανάλογες πιλοτικές εφαρμογές με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε δραστηριότητες που αφορούν την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, και στηρίζονται στην ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων.

Ευκαιρία για συμμετοχή στην κοινότητα Συνεργασίας και Έρευνας για την Ανεξάρτητη Διαβίωση

Η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία για ανθρώπους 60+ ετών, να πραγματοποιήσουν μια πρώτη γνωριμία και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κοινότητα Συνεργασίας και Έρευνας για την Ανεξάρτητη Διαβίωση του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ. H κοινότητα θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα συνεργάζεται με την ερευνητική ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου, μέσω της συνεισφοράς ιδεών και σχολίων για τη συν-διαμόρφωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στα μέλη της ερευνητικής κοινότητας θα απονεμηθούν τίτλοι συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο. 

Σχετικά με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) είναι μία δυναμική ερευνητική οντότητα από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ που εργάζονται ως πρωτοπόροι σε ερευνητικούς τομείς, όπως οι εφαρμογές της φυσικής, των θετικών επιστημών και της τεχνολογικής καινοτομίας στην ιατρική. Οι 9 ερευνητικές του ομάδες διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και δράσεις, που αφορούν μη φαρμακολογικές νέες θεραπείες και παρεμβάσεις βασισμένες στον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων και ιδέες για ολοκληρωμένη περίθαλψη, πρωτοβουλίες νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης, βελτίωση της καθημερινότητας μέσω της χρήσης βοηθητικών τεχνολογιών, για χρόνιους ασθενείς, την Τρίτη Ηλικία και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με τοπικούς και εθνικούς φορείς, συλλόγους ασθενών, κέντρα ημερήσιας φροντίδας και περίθαλψης, φροντιστές υγείας, περιθάλποντες ιατρούς, πανεπιστημιακές κλινικές κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CAPTAIN: http://captain-eu.org/, FB: Captain Project, Twitter: @captain_eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ: http://medphys.med.auth.gr/, FB: Medical Physics Lab AUTH, Twitter: MedicalPhysicsA