Αγαπητοί συνάδελφοι,

η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για το συνέδριο SAN2016 παρατείνεται έως 30 Ιουνίου, 2016. Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε και να παρακολουθήσετε το SAN2016 (http://applied-neuroscience.org/san2016/), το οποίο οργανώνεται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα των Εφαρμοσμένων νευροεπιστημών (Society of Applied Neuroscience, SAN, http://www.applied-neuroscience.org/) σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νευρολογίας του Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences. Το SAN2016 θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 Οκτωβρίου, 2016 στο Grecotel Corfu Imperial Exclusive Resort, στην Κέρκυρα.

Η υποβολή των περιλήψεων για το SAN2016 γίνεται απευθείας στο Open Access περιοδικό Frontiers.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις περιλήψεις των εισηγήσεών τους στο http://www.frontiersin.org/events/SAN2016_Meeting/3717 έως 30 Ιουνίου 2016.

Ελπίζουμε να σας δούμε στο SAN2016!

Για την οργανωτική επιτροπή

Παναγιώτης Μπαμίδης

Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

 

Ιστοσελίδα: http://applied-neuroscience.org/san2016/

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

 

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, 2016 έως Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, 2016

Χώρος:

 

Grecotel Corfu Imperial Exclusive Resort, Κέρκυρα

 

Οργάνωση συνεδρίου

 

Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

 

Κοινότητα Εφαρμοσμένων νευροεπιστημών

 

Τμήμα Νευρολογίας του Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences