TitleWhat are the symbols of Alzheimer? A permutation entropy based symbolic analysis for the detection of early changes of the electroencephalographic complexity due to mild Alzheimer
Publication TypeConference Paper
AuthorsFrantzidis, Christos A., Ladas Aristea, Diamantoudi Maria D., Semertzidou A., Grigoriadou Eirini, Tsolaki Anthoula, Liapi Despoina, Papadopoulou Anatoli, Kounti Fotini, Vivas Ana, Tsolaki Magda, Pappas Costas, and Bamidis Panagiotis